Zpracování mezd pro Vaši firmu.


Profil


Zajišťuji kompletní zpracování mzdové agendy pro malé i velké společnosti. Již se nebudete muset starat o složitou a měnící se mzdovou legislativu a tak získáte čas, pro vlastní podnikání.
Mám dlouholetou 15 – ti letou praxi a zkušenosti. Pravidelně se zúčastňuji školení v závislosti na změnách legislativy.
Využívám moderní software pro zpracování mezd a jsem tak schopna rychle reagovat na jakékoliv legislativní změny. Není problém zpracovávat mzdy i ve Vašem programu.

V průběhu roku zajišťuji veškeré úkony související s vedením mzdové agendy. Samozřejmostí je zastupování společnosti při pravidelných kontrolách příslušnými úřady a vzájemná komunikace.
Zaručuji svým klientům naprostou diskrétnost a mlčenlivost o všech okolnostech spolupráce a zpracovávaných datech.
Samozřejmostí je pojištění proti profesní odpovědnosti.

OSVĚDČENÍ


Zde máte k nahlédnutí osvědčení o absolvovaném školeníSLUŽBY
- kompletní zpracování mezd společnosti na základě dodaných podkladů
- přihlášení a odhlášení zaměstnanců k příslušným institucím (ZP, PSSZ/OSSZ)
- odeslání přehledů na ZP a PSSZ/OSSZ
- zasílání výplatních pásek zaměstnancům na e-mail
- zpracování příkazů k úhradě pro elektronické bankovnictví
- vyhotovení potřebných výstupních rekapitulací dle přání zákazníka


- vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění
- vyhotovení mzdových listů
- zpracování ročního zúčtování daně z příjmu zaměstnance
- zpracování daňových tiskopisů „vyúčtování daně srážkové a zálohové“ odvedené zaměstnavatelem


- vyhotovení výstupních formulářů : zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o příjmech a jiná potvrzení
- zastupování na úřadech při daňových a jiných kontrolách, včetně přípravy podkladů

CENY- zpracování mzdové agendy za zaměstnance/měsíc (do pěti zaměstnanců)   250,-
- zpracování mzdové agendy za zaměstnance/měsíc (od pěti zaměstnanců)  200,-
- zpracování mzdové agendy za zaměstnance/měsíc nad 100 zaměstnanců  160,- až 180,-
- zpracování mzdové agendy za zaměstnance na DPP do 10-ti tis./měsíc  100,-
- zpracování mzdové agendy za zaměstnance na DPP nad 10 tis./měsíc  200,-
- zastupování na úřadech + příprava podkladů ke kontrolám  300 až 450,-/hod dle náročnosti
- příznání k dani fyzických osob (jen mzdy) bez přehledů soc. a zdr. poj  500,-
- příznání k dani fyzických osob (OSVČ) včetně přehledů soc. a zdr. poj  1500,-


Uvedené ceny jsou pouze orientační. Ráda pro Vás připravím individuální nabídku měsíčního paušálu, jehož výše závisí na složitosti a množství zpracovávaných mezd.

REFERENCE & ZKUŠENOSTI
ADRIA-NEPTUN, spol. s r.o.        vedení mzdové agendy celé společnosti (provozovny Restaurace U Pinkasů, Hotel Zlatá Hvězda v Třeboni, Hotel Adria)
  
Jan Zavázal        vedení mzdové agendy pro podnikající fyzickou osobu
  
AMONT, spol. s r.o.       vedoucí pers.odd., mzdová účetní
- objem zaměstnanců od 100-1500/za měsíc
- velké množství zpracování DPČ, DPP, HPP na doby
určité, zaměstnání a vedení evidence invalidních občanů,
HPP na zkrácené úvazky, směnný provoz
- zkušenost s vedením mzdové agendy společností, které
zaměstnávají více jak 50% invalidních osob (výpočet příspěvku od ÚP)
  
EC Group, a.s.        mzdová účetní, pokladní
- veškerá práce spojená s personalistikou a zpracováním mezd
  
Atlantic Investic Group, s.r.o.,       mzdová a finanční účetní
- veškerá práce spojená s personalistikou a zpracováním mezd
- vedení podvojného i jednoduchého účetnictví
  
Tara, a.s.,        mzdová a finanční účetní
- veškerá práce spojená s personalistikou a zpracováním mezd
- zpracování podvojného i jednoduchého účetnictví
Společnosti Tara, Atlantic IG a EC Group mají jednoho majitele.
  
Zpracování daňových přiznání FO        - zpracování daňového přiznání pro OSVČ včetně přehledů na PSSZ/OSSZ, ZP
- zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby

KONTAKT
Informace:

Věra Břízková (roz. Schovancová)
Adresa: K Lípě 442, Louňovice
251 62 Mukařov
E-mail: vera.brizkova@seznam.cz
Telefon: +420 604 819 426
   

www.mzdoveucetnictvi.com